การเลือกหมอนให้เหมาะสมกับลักษณะท่าทางการนอน

การเลือกหมอนให้เหมาะสมกับลักษณะท่าทางการนอน


STOMACH SLEEPER

นอนคว่ํา เป็นพฤติกรรมการนอนที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะจะทําให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่าที่ผิด ธรรมชาติ ส่งผลให้ช่วงหลังและคอตึงที่สุด หรือหากปรับเปลี่ยนการนอนไม่ได้ ควรปรับระดับ ให้ค่อนข้างแบน นําไปไว้ใต้ท้องหรือกระดูกเชิงกรานจะเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ แผ่นหลังส่วนล่างอยู่ในระดับที่เป็นธรรมชาติ

SIDE SLEEPERS

นอนตะแคง เป็นลักษณะการนอนที่มาจากสัญชาตญาณและเป็นท่าที่นอนสบายที่สุด และยัง มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ กรดไหลย้อน และยังช่วยลดการนอนกรนได้ เนื่องจากช่วยเปิดระบบทางเดินหายใจ การนอนตะแคงเพื่อเติมเต็มพื้นที่ระหว่างศีรษะกับที่นอน ควรจะปรับระดับหมอนให้สูงโดยประมาน 3-5 นิ้ว เป็นความสูงพอที่จะทําให้กระดูกสันหลังอยู่ใน ท่าที่เป็นธรรมชาติ แต่ไม่สูงเกินไปจนทําให้ส่วนคอคดงอ

BACK SLEEPER
นอนหงาย เป็นลักษณะการนอนที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนํา เพราะศีรษะ คอ และหลัง อยู่ในท่าที่ถูกต้อง เป็นวิธีที่เหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังหรือพักฟื้นระหว่างการผ่าตัด กระดูกสันหลัง ระดับหมอนที่ดีที่สุดสําหรับผู้มีพฤติกรรมการนอนหงาย ควรมีระดับความสูง ปานกลางไม่เกิน 3 นิ้ว ควรนําหมอนวางไว้ตําแหน่งระหว่างแผ่นหลังส่วนบนและตําแหน่ง หลังคอ เพื่อเป็นการรักษาแนวกระดูกสันหลังส่วนคอให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสม
Back to blog