World Sleep Day

วันนอนหลับโลก หรือ World Sleep Day

การนอนหลับอย่างมีคุณภาพคือยารักษาโรคชั้นดี เหมือนขุมพลังพิเศษที่ส่งให้เรามีกำลังใช้ชีวิตต่อ ทั้งยังช่วยเยียวยารักษาทั้งอาการป่วยทางกายและป่วยทางใจ ดังตำนานเทพโรมันที่มี God of Sleep ชื่อว่า “Somnus” หรือที่ในฝั่งเทพกรีกเรียกว่า “Hypnos”

God of Sleep อาศัยอยู่ในโลกใต้พิภพที่มี “Land of Dreams” อยู่ในระหว่างเส้นทาง ได้ชื่อว่าเทพ เจ้าแห่งการนอนหลับ Somnus จึงมีพลังมหัศจรรย์ เสกให้มนุษย์รวมถึงเทพอื่นๆ นอนหลับได้ ทำให้มีผู้คน มากมายขอพรจากเทพ Somnus เพื่อให้นอนหลับได้อย่างสนิท และเพราะการนอนไม่หลับเป็นปัญหาใหญ่จนต้องพึ่งพาพรจากเทพเจ้านี่เอง “วันนอนหลับโลก” จึงเป็นวันสำคัญที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่ง กลายเป็นปัญหาสากลระดับโลกไปแล้วในปัจจุบัน

วันนอนหลับโลก หรือ World Sleep Day ตรงกับวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี (แต่ปีนี้ ทางองค์กรผู้จัดงานได้กำหนดให้เป็นวันที่ 15 มีนาคม) โดยเริ่มจากกลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการ แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการนอนหลับ ให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนอน จน เป็นที่มาของวันนอนหลับโลก ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2008 ที่โรงพยาบาลในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และ ได้รับการสนับสนุนโครงการโดย World Sleep Society (WSS) ที่มีสมาชิกถึง 88 ประเทศทั่วโลก ในปีนี้ทาง WSS ได้กำหนดธีมหลักของวันนอนหลับโลกไว้ว่า “Sleep Equity for Global Health” หรือธีมภาษาไทยคือ “นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล” จากธีมงานจะเห็นได้ว่าวันนอนหลับปีนี้ ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางการนอน บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเราทุกคนควรจะมีโอกาสเท่าเทียม กันที่จะได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพและในระยะเวลาที่สมดุล เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ กิจกรรมสำคัญๆ ที่นิยมจัดกันในวันนอนหลับโลก ก็อย่างเช่นการตรวจวินิจฉัยผู้ที่มีปัญหาการนอน งานนิทรรศการ และงานเสวนาความรู้เชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการนอนหลับในแง่มุมต่างๆ ซึ่งนิยมจัดกันทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อสร้างกระแสให้คนหันมาให้ความสำคัญกับการ นอนหลับเพื่อเป็นต้นทุนพื้นฐานของสุขภาพที่ดี

ในวันนอนหลับโลกนี้ ขอให้ทุกคนนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตที่ดี ที่เริ่มต้นได้ง่ายๆ ตั้งแต่บนที่นอน!

Source:
⁃ https://study.com/academy/lesson/hypnos-the-greek-god-of-sleep.html
⁃ https://worldsleepday.org/
⁃ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waterhouse-sleep_and_his_half-brother_death-1874.jpg

#dominiquebienfait #landofdreams #godofsleep #Hypnos #worldsleepday #worldsleepday2024 #worldsleepsociety

กลับไปยังบล็อก